VIP gosti i prijatelji

Uvijek se rado sjetimo naših dragih gostiju, koji nas posjećuje već više godina, tako da smo postali i dobri prijatelji. Stoga se nam svake godine krug prijatelja širi, a sasatnci su uvijek dirljivi ali zato rastanci budu sjetni i tužni ali samo do slijedeće godine....